logo

Rammeavtale med Drammen kommune

Plan Urban er tildelt rammeavtale for gjennomføring av byplan og byprosjekter, og skal levere tjenester innen samferdsel og infrastruktur. Rammeavtalen inkluderer utredninger/ analyse, mulighetsstudier, konseptvalg, skisseprosjekter og bistand til prosjektadministrative oppgaver.
501
Tilbake