logo

Rammeavtale med Buskerudbyen

Plan Urban har signert ny rammeavtale, denne gangen med Buskerudbysamarbeidet, som er et forpliktende samarbeid i byområdet fra Lier til Kongsberg, kalt Buskerudbyen. Vi kan gjennom avtalen levere bistand innenfor samferdsel, areal- og transportplanlegging. Herunder faglig koordinering, utrednings- og planarbeid, samt mulighetsstudier og kreative prosesser innen bl.a. by- og tettstedutvikling, knutepunktsutvikling, gate-bruksplaner, sykkelplanlegging og gåstrategier mv.
Rammeavtale_Buskerudbyen
Tilbake