logo

Stasjonsutvikling – Sverige

Banverket planlegger utbedring av en rekke små og mellomstore stasjoner på flere strekninger i Sverige. Hensikten er å utforme stasjoner der den reisende er i sentrum. Stasjonene skap oppleves som attraktive for de reisende med god orientering og tilgjengelighet. Stasjon med omgivelser og kobling til stedene skal gis en god fysisk struktur.

Plan Urban har gjennom rammeavtale for stasjonsutvikling jobbet med analyser og løsningsutvikling for totalt 19 stasjoner i Bohuslän og Värmland. Arbeidet omfatter utvikling av et stasjonskonsept for små og mellomstore stasjoner, med forslag til utbedringer av funksjonalitet, møblering og informasjon. Det er gjennomført kartlegging og analyser, med forslag til forbedringer og konkrete tiltak for gjennomføring.

Oppdragsgiver: Banverket Västra banregionen
Tidsperiode: 2004–2006
Samarbeidspartner: IN´BY og AVIAPLAN (underleverandører)

Dato: January 01, 2007
Tilbake