logo

Stasjonsutforming – konsept, Sverige

Banverket har sektoransvaret for banebasert trafikk og trafikantinformasjon til operatører og til reisende er et prioritert satsingsområde. Dette gjelder både gjennom stasjonenes utforming og struktur, og ved bruk av fysiske skilt og informasjonstavler.

Plan Urban har vært engasjert for utvikling av konsept for fysisk utforming med gangstruktur, funksjoner og prinsipper for god orientering og tilgjengelighet. Det overordnede målet for arbeidet har vært å sikre en fremtidig utvikling av jernbanestasjoner med omgivelser som setter mennesket som bruker i sentrum.

Det er utviklet et konsept som sikrer at det gis riktig type og mengde informasjon på rett sted og til rett tid. Informasjonen skal formidles på en enkel måte, samtidig som alle aktuelle brukergrupper skal ha dekket sitt informasjonsbehov. Prosjektet har ledet frem til en manual som skal bidra til utforming av et enhetlig og konsekvent prinsipp for formidling av informasjon på den enkelte stasjonen. Manualen skal benyttes av Banverket og deres samarbeidspartnere ved utvikling og gjennomføring av stasjonstiltak.

Oppdragsgiver: Banverket Hovudkontoret
Tidsperiode: 2003–2004
Samarbeidspartner: IN´BY og AVIAPLAN (underleverandører)

Dato: January 01, 2004
Tilbake