logo

Søndre kollektivstreng – konseptvurdering

Søndre kollektivstreng betegner kollektivåren for buss og trikk gjennom Stortingsgata og Kvadraturen i Oslo. Oslo kommune har hatt behov for å avklare prinsipper for kollektivtransport og gatebruk i tilknytning til Søndre kollektivstreng. Målet er å gi bedre fremkommelighet og tilgjengelighet for kollektivtrafikken, og legge til rette for økt byliv i kvadraturen.

Plan Urban har gjennomført konseptvurdering av ulike alternativer for kollektivtransport og gatebruk på Søndre kollektivstreng og i Kvadraturen. Det er utført kartlegging, analyser med løsningsutvikling, og konsekvensvurdering av aktuelle løsninger. Prosessen har vært omfattende, med medvirkning fra aktuelle interessenter.

Last ned rapport: Søndre kollektivstreng.

Oppdragsgiver: Oslo kommune Samferdselsetaten (nå Bymiljøetaten)
Tidsperiode: 2009-2010
Samarbeidspartner: Norsam

Dato: February 02, 2010
Tilbake