logo

Sammen om Tofte

Hurum kommune samarbeider med næringslivet for utvikling av lokalsamfunnet Tofte. Formålet er å utvikle Tofte til et sted det er trygt og godt å bo og vokse opp.

Plan Urban har bistått kommunen med prosess- og prosjektledelse, strategisk planarbeid, mulighetsstudier, vurdering av tiltak med forslag til prioritering. Det er i samråd med kommunen utarbeidet handlingsplan, forankret gjennom vedtak i kommunestyret.

Involvering, medvirkning og idéutvikling sammen med næringsliv og andre aktører lokalt har vært gjennomgående i arbeidet. Det er fokusert spesielt på en balanse mellom tiltak på kort og lang sikt.

Last ned rapport: Sammen om Tofte.

Oppdragsgiver: Hurum kommune 
Tidsperiode: 2010-2011

Dato: March 25, 2011
Tilbake