logo

Rv. 4 Groruddalen

Statens vegvesen skal utarbeide reguleringsplaner for etablering av Fossumdiagonal, samt tiltak på rv. 4 Trondheimsveien og rv. 163 Østre Aker vei. Fossumdiagonalen er en ny vegforbindelse og skal binde sammen de to riksvegene helt nord i Groruddalen. Dette skal bidra til overføring av trafikk fra Trondheimsveien til Østre Aker vei, og gjennom det et bedre bomiljø og bedret trafikksikkerhet i tett befolkede områder i Groruddalen. Planområdet dekker strekningen Trondheimsveien fra Sinsenkrysset til Gjelleråsen, Østre Aker vei fra Økernkrysset til Haugenstua, samt en korridor for etablering av Fossumdiagonal med to alternative traseer.

Plan Urban var engasjert som redaktør og prosessrådgiver ved utforming av planprogram og gjennomføring av scenariovurderinger. Arbeidet resulterte i et forslag til planprogram. Som grunnlag for anbefalt løsning er det gjort
vurderinger av konsekvensene for de mest sentrale temaene for fire aktuelle scenarier for utbygging. Disse vurderingene er sammenstilt i en egen rapport som følger planprogrammet.

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region Øst
Tidsperiode: 2006-2007
Samerbeidspartner: IN´BY (underleverandør)

Dato: May 19, 2007
Tilbake