logo

Ruter Ekspress

Som følge av utvikling i regionen og økt etterspørsel etter transport vurderer Ruter om det er hensiktsmessig å utvikle et nytt ekspressbusstilbud bestående av gule busser som kjører gjennom regionen og har få stopp undervegs. I Ruters strategi K2012 omtales RuterEkspress som et supplement til dagens to konsepter RuterBy og RuterRegion.

Plan Urban var engasjert for å gjennomføre en utredning. Det er sett nærmere på eksisterende busstilbud, og vurdert hva etablering av et nytt konsept vil innebære for det totale tilbudet. Det er utarbeidet rapport som beskriver og vurderer marked og konsept. Rapporten skal gi beslutningsgrunnlag for å definere videre utviklingsprosess.

En viktig problemstilling har vært at dagens busskonsepter må rendyrkes før det eventuelt utvikles nye busskonsepter i tillegg.

Oppdragsgiver: Ruter AS
Tidsperiode: 2012

Dato: August 01, 2012
Tilbake