logo

Reguleringsplan Haraldrud

Renovasjonsetaten i Oslo kommune planlegger å etablere en ny gjenbruksstasjon på Haraldrud. Arealene må omreguleres for å kunne etablere en permanent gjenbruksstasjon. Eiendoms- og byfornyelsesetaten, skal på vegne av Renovasjonsetaten utarbeide detaljreguleringsplan. I planprogram for Haraldrud er det vist en skjematisk tverrforbindelse mellom Brobekkveien og Haraldrudveien. Tverrforbindelsen kan ha en viktig rolle som fremtidig atkomstvei for det nye gjenvinningsan-legget.

Plan Urban er hovedansvarlig for mobilitet i en tverrfaglig prosjektgruppe. Vi gjennomfører konsekvensutredning for trafikale forhold og har utredet muligheten for å etablere foreslått tverrforbindelse mellom Brobekkveien og Haraldrudveien.

Oppdragsgiver: Oslo kommune Eiendoms- og byfornyelsesetaten 
Tidsperiode: 2014-pågår
Samarbeidspartner: alt.arkitektur AS (hovedkonsulent), Civitas, Øvre Romerike Prosjektering AS

Dato: October 10, 2015
Tilbake