logo

Fornyelsesprosjekter jernbane

Jernbaneverket oppgraderer eksisterende strekninger på det sentrale Østlandsområdet. De jernbanetekniske anleggene på Hovedbanen, Drammensbanen og Spikkestadbanen, samt Østfoldbanen mellom Oslo og Ski skal fornyes i perioden 2012 – 2015.

Vi har vært engasjert som prosjektleder for fornyelse på strekningene Etterstad – Lillestrøm og Lysaker – Asker – Spikkestad, samt delprosjektleder for fornyelse strekningen Etterstad – Lysaker.

Oppdragsgiver: Jernbaneverket Utbygging
Tidsperiode: 2007 – 2009

Dato: February 01, 2009
Tilbake