logo

Lengde på nye trikker

Det oppleves stadig økt etterspørsel etter reiser med kollektivtrafikk i Oslo, og tilbud må styrkes gjennom økt kapasitet. Ruter planlegger kjøp av nye trikker og det er aktuelt å vurdere lengre trikker med større kapasitet.

Plan Urban har gjennomført en forstudie om mulige lengder på nye trikker. Der belyses muligheter og konsekvenser ved innkjøp av lengre trikker enn de som disponeres i dag. Det er også foretatt en gjennomgang av trikkemarkedet og investeringsbehov på holdeplasser.

Utredningen viser at det kreves relativt få endringer for å kunne ta i bruk større trikker som vil få vesentlig høyere kapasitet. Dette baseres på at planlagt oppgradering av holdeplasser og endringer i linjestruktur er gjennomført.

Last ned rapport: Lengde på nye trikker.

Oppdragsgiver: Ruter AS
Tidsperiode: 2011

Dato: August 28, 2011
Tilbake