logo

KVU basestruktur trikk

Ruter planlegger å anskaffe nye trikker i Oslo, som innebærer økt antall trikker og muligens lengre trikker enn i dag. Som følge av planlagt anskaffelse skal det utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig basestruktur for trikken i Oslo.

Plan Urban er engasjert for å gjennomføre KVU om fremtidig basestruktur. Arbeidet omfatter analyser med mulighetsstudier og alternativvurderinger, både med tanke på lokalisering og struktur/ innhold i basene.

Den samlede basestrukturen skal dekke behovene for parkering og vedlikehold av Oslos fremtidige trikkepark. Samtidig er hver enkelt base er et stort anlegg med lang levetid. Dette gir utfordringer i spennet mellom byens overordnede behov for effektiv trikkedrift og konsekvenser for byutvikling og lokalmiljø.

Oppdragsgiver: Ruter AS
Tidsperiode: 2015–pågår
Samarbeidspartner: Oslo Economics AS og Bygganalyse AS

Dato: January 15, 2016
Tilbake