logo

Kraftfulle fremkommelighetstiltak

Hensikten med prosjektet er å planlegge, gjennomføre og videreutvikle100 tiltak som skal gi bedre fremkommelighet for buss og trikk i Oslo. Arbeidet er en konkretisering av tidligere arbeid Plan Urban har utført for Ruter.

Plan Urban er engasjert som pådriver, rådgiver og sekretær. Arbeidet omfatter prosjektstyring, prosessledelse på tverrfaglige arbeidsmøter, utarbeidelse av beskrivelser og dokumentasjon. Det er utarbeidet prosjektkatalog og et prospekt for en tiltakspakke kalt “Kraftpakke 1”. Det er også gjennomført flere delutredninger som underlag for arbeidet med utvikling og gjennomføring av tiltak. Det pågår arbeid med utforming av flere “Kraftpakker” i prosjektet.

Interessemotsetninger og “kampen om gaterommet” står sentralt i arbeidet. Det er fokus på forutsigbar fremkommelighet for buss og trikk, samtidig som byen vokser og transportbehovet øker.

Last ned rapport: Kraftpakke 1 prosjektkatalog.

Oppdragsgiver: Ruter AS og Bymiljøetaten 
Tidsperiode: 2013 – pågår

Dato: October 01, 2013
Tilbake