logo

Kraftfulle fremkommelighetstiltak

“Kraftfulle fremkommelighetstiltak” (KFT) skal gi mer effektive og forutsigbare kollektivreiser, slik at kollektivtransporten blir mer attraktiv. Hensikten med prosjektet er å planlegge og å gjennomføre fremkommelighetstiltak som bidrar til reduserte forsinkelser for trikk og buss i Oslo. Dette omfatter både fysiske tiltak og tiltak i kollektivsystemet (linjenett og drift).

KFT er et samarbeidsprosjekt mellom Ruter og Oslo kommune Bymiljøetaten. Plan Urban har vært engasjert som rådgiver og sekretær for arbeidet. Oppgavene inkluderte prosjektstyring, prosessledelse, dokumentasjon og utarbeidelse av kunnskaps- og beslutningsgrunnlag.

Prosjektet KFT har gått gjennom flere faser og Plan Urban har vær konsulent for arbeidet siden oppstarten i 2012. Det er utarbeidet katalog og prospekt for tre tiltakspakker, som nå er under gjennomføring. Forankring og håndtering av interessemotsetninger er viktige elementer i arbeidet.

Se mer informasjon på www.kraftpakke.no

Oppdragsgiver: Ruter AS og Bymiljøetaten
Tidsperiode: 2015-pågår

Dato: May 01, 2015
Tilbake