logo

Kraftfulle fremkommelighetstiltak

De siste ti årene har det pågått et målrettet arbeid for å bedre kollektivtrafikkens fremkommelighet i Oslo. Dette har gitt forbedringer, men målene er ikke innfridd. Ruter og Oslo kommune Bymiljøetaten satte høsten 2012 nye og ambisiøse mål som krever kraftige tiltak på kort sikt. Prosjektet “Kraftfulle fremkommelighetstiltak” ble etablert. I et samarbeid mellom Bymiljøetaten, Ruter og byrådsavdeling for miljø og samferdsel skulle det fremmes tiltak som på kort sikt vil øke reisehastigheten betydelig for buss og trikk.

Plan Urban har ivaretatt sekretær- og rådgivningsfunksjoner i prosjektet, og utarbeidet en rapport som tydeliggjør utfordringer og beskriver ulike tiltakstyper. I tillegg er det laget en vedleggsrapport med 100 konkrete tiltak, basert på prioritering fra Ruter og Bymiljøetaten.

Prosjektet har vist at ulike områder står ovenfor ulike problemstillinger. Det kreves derfor et bredt spekter av tiltak, fra prioritering i gatenettet til effektiviseringstiltak i selve kollektivsystemet.

Last ned rapport: Kraftfulle fremkommelighetstiltak.

Oppdragsgiver: Ruter AS
Tidsperiode: 2012 – 2013
Samarbeidspartner: IN´BY (fotomontasjer)

Dato: February 01, 2013
Tilbake