logo

Kollektivtransportstrategi Oslo/Akershus

Statens vegvesen ønsker å synliggjøre og forankre satsing innen kollektivtransport i Oslo og Akershus. Overordnede mål og strategier som Statens vegvesen skal følge innen kollektivtransport for å møte transportutfordringene fremover krevet strategier og tiltak.

Plan Urban har vært engasjert som hovedkonsulent for gjennomføring av analyser og utvikling av strategi, samt utforming av rapport. Strategien skal være et strategisk grunnlag for prioritering og utvikling av tiltak.

Med strategien anbefales bl.a. at det utvikles en robust grunnstamme med et nett av kollektivknutepunkt i regionen, med et mer kapasitetssterkt og fleksibelt kollektivsystem. Relasjoner med svak kollektivdekning må ivaretas bedre og kapasitet i banetilbudet må utnyttes gjennom bedre samordning av driftsartene.

Last ned rapport: Kollektivtransportstrategi Statens vegvesen Region øst.

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst
Tidsperiode: 2009-2010
Samarbeidspartner: Norsam og TØI

Dato: January 01, 2010
Tilbake