logo

Kollektivtransporten i Buskerudpakke 2

Buskerudbyen består av kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen og Lier. Buskerudbyen har mål om at trafikkveksten i regionen skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport.

Som grunnlag for konkretisering av Buskerudbypakke 2 har Plan Urban utredet hvordan kollektivsystem og linjenett kan utvikles. Målet er økt kapasitet og et mer attraktivt tilbud for flere kollektivreisende. Det er utformet prinsipper for et enklere, mer forståelig og mer effektivt linjenett. Det er vist konkrete forslag til fremtidig linjenett som tar utgangspunkt i dagens nettverk med forslag til endringer på kort og lang sikt.

Arbeidet viser at Buskerudbyen har god mulighet til å utvikle dagens linjenett mot et enklere og mer moderne system, som samtidig er robust for fremtidig utvikling.

Last ned rapport: Kollektivtrafikken i Buskerudpakke 2.

Oppdragsgiver: Brakar 
Tidsperiode: 2013
Samarbeidspartnere: Analyse & Strategi AS

Dato: April 01, 2013
Tilbake