logo

Kollektivtrafikk i Oslo

Fremkommelighet og universell utforming er synliggjort som egne, sentrale tema i Ruters strategiske kollektivtrafikkplaner K2010 og K2012.

Plan Urban har bidratt med prosjektoppfølging og faglig bistand i Ruters arbeid med fremkommelighet i Akershus, samt utarbeidelse av strategi og handlingsplan for universell utforming.

Oppdragsgiver: Ruter AS
Tidsperiode: 2009

Dato: May 01, 2009
Tilbake