logo

Kollektivtransportstrategi Drammen

Drammen kommune har igangsatt et arbeid for både å påvirke og bidra til utvikling av kollektivtrafikken i kommunen. Hensikten er å legge rammer for et fremtidsrettet kollektivtilbud som svarer på den byutvikling som forventes i kommunen og i regionen for øvrig.

Plan Urban har vært engasjert for å konkretisere hva som må til for at Drammen i fremtiden skal ha et moderne og attraktivt kollektivsystem, med mange flere reisende enn i dag. Det er utarbeidet rapport som omhandler faktagrunnlag, beskrivelse av forventet utvikling og forslag til strategi med tiltakspakker.

Arbeidet viser at det må gjennomføres omfattende tiltak for at flere skal benytte kollektivtrafikk. Spesielt må det fokuseres på en dreining av konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtrafikk, til fordel for kollektivtrafikken.

Last ned rapport: Kollektivtransport i Drammen.

Oppdragsgiver: Drammen kommune
Tidsperiode: 2012 – 2013
Samarbeidspartner: Norsam AS

Dato: January 01, 2013
Tilbake