logo

Kirkeveien/Sanderveien i Ski

Ski by forventes å få en sterk vekst som følge av at Follobanen og Ski stasjon skal stå ferdig ca. 2020. I den forbindelse vil Statens vegvesen forberede en utvikling av hovedgatesystemet i byen, som bl.a. skal sikre fremkommelighet til stasjonen for buss, samt at gående og syklende ivaretas på en god måte. Det er et mål å legge forholdene til rette for bærekraftig mobilitet i fremtidens Ski by.

Plan Urban m/ samarbeidspartnere startet arbeid med teknisk plan for deler av hovedgatenettet, avgrenset til Kirkeveien og Sanderveien. Arbeidet ble ikke sluttført som egen teknisk plan, men tatt inn i et større utredningsarbeid for hele hovedgatenettet i Ski sentrum, utført av samme rådgivergruppe med Plan Urban som hovedleverandør.

I arbeidet legges det stor vekt på å besvare gjeldende mål for fremtidig transportløsninger i Ski, med utforming av bygater som der kollektivtrafikk, gående og syklende prioriteres høyt.

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst 
Tidsperiode: 2014
Samarbeidspartner: Øvre Romerike Prosjektering, Dronninga landskap, Norsam og Brekke & Strand Akustikk

Dato: July 01, 2014
Tilbake