logo

Håndbok metodikk i gateplanlegging

Statens vegvesen Vegdirektoratet jobber med utvikling av Håndbok 011 Metodikk i gateplanlegging. Hensikten er å legge bedre til rette for fremtidig arbeid med utvikling av gater og gateutforming.

Plan Urban har vært engasjert som rådgiver og bidragsyter for gjennomføring av arbeidsprosess, utvikling av teoretisk rammeverk og gitt bidrag til utforming av håndboken.

Det er i samarbeid med Vegdirektoratet utarbeidet skisser til metodikk, prinsipper og prosess. Håndboken skal være et verktøy for å utforme en hensiktsmessig prosess for konkrete planprosjekter.

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Tidsperiode: 2008-2010

Dato: October 07, 2009
Tilbake