logo

Göteborg Centralstation

Göteborgs centralstation har gjennomgått store forandringer, med Nils Ericsonsterminalen og det nye Centralhuset. Banverket Västra banregionen har, som et ledd i sitt sektoransvar, jobbet med utvikling av centralstasjonen i sammenheng med pågående utbygging.

Som ansatt i Banepartner hadde Runar Henanger ledelse av oppdrag med “gestaltnings- och skyltprogram” for stasjonsområdet. Ved etablering av Plan Urban ble kontrakten med Banverket overført til nytt selskap, og arbeidet ble sluttført i regi av Plan Urban.

Prosjektet omfatter utforming av stasjonsmiljø og tilgjengelighet i stasjonen og de nærmeste omgivelsene. Det er utviklet et formgivningsprogram som danner grunnlag for videre prosjektering og utbedring av hele stasjonsområdet. Målet har vært å skape et mer attraktivt og tilgjengelig stasjonsmiljø. Stasjonen skal utformes etter trafikantens behov for trygghet, sikkerhet, komfort og informasjon. Det er utviklet et helhetlig konsept som ivaretar de naturlige ganglinjene, sentrale kryssingspunkt og riktig lokalisering av de ulike funksjonene som naturlig hører hjemme i en stasjon og i møtet med byen.

Oppdragsgiver: Banverket Västra banregionen (nå Trafikverket)
Tidsperiode: 2002–2003

Dato: February 01, 2003
Tilbake