logo

Fremkommelighetsstrategi for buss

Hovedstadsregionen og Akershus fylke er i sterk vekst, og behovet for et effektivt kollektivsystem øker. Kollektivtrafikken har i dag dårlig fremkommelighet flere steder. Det er behov for å løse dagens utfordringer, samtidig som det er viktig å etablere robuste traseer for fremtiden. Som grunnlag for prioriteringer i Samferdselsplan for Akershus er det utarbeidet en strategi for fremkommelighetstiltak.

Plan Urban har vært sekretær og rådgiver for en arbeidsgruppe i Ruter og Statens vegvesen, som har jobbet med strategiutvikling, mål, kriterier og prioritering av tiltak. Vi har sammenstilt arbeidet i en rapport som presenterer strategi og handlingsplan.

Gjennom medvirkningsprosesser som også involverer sentrale kommuner i Akershus, har prosjektet hatt stort fokus på dialog og gjennomførbarhet.

Last ned rapport: Fremkommelighetsstrategi for buss i Akershus.

Oppdragsgiver: Ruter AS 
Tidsperiode: 2013 – 2014

Dato: September 01, 2013
Tilbake