logo

Follobanen – konseptvurdering

Jernbaneverket har gjennom flere år jobbet med plan for nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski stasjon, med stopp på Kolbotn og Vevelstad. Tiltaket er innarbeidet i arealplaner for Oslo, Oppegård og Ski kommune. Gjennom planprosessen er det stilt spørsmål ved nytten av trasé innom Kolbotn stasjon, som fra før betjenes av Østfoldbanen. På dette grunnlaget er det utført utredninger med samfunnsøkonomisk analyse og konseptvurdering av hele Follobanen.

Plan Urban har gjennom innleie til Jernbaneverket ledet gjennomføringen av dette arbeidet, som er gjennomført i samsvar med instruks for konseptvalgutredning (KVU).

Arbeidet resulterte i et anbefalt konsept med direktelinje mellom Oslo S og Ski, og la grunnlaget for en ny planprosess i de berørte kommunene. Eksisterende trasé for Østfoldbanen betjener dagens stasjoner med et forbedret tilbud.

Oppdragsgiver: Jernbaneverket Utbygging
Tidsperiode: 2007-2009

Dato: June 01, 2007
Tilbake