logo

Evaluering Storgata

Ruter og Bymiljøetaten jobber med flere tiltak for å bedre fremkommeligheten for buss og trikk i Oslo. Ett av tiltakene som er gjennomført er å flytte regionale busslinjer fra Storgata til en ny trasé i Sars gate og Nylandsveien.

Plan Urban har vært engasjert av Ruter for å evaluere effekten av tiltaket. Temaene som er vurdert er endringer i kjøretid, holdeplassopphold og antall passasjerer.

Totalt viser evaluering av kjøretiden at tiltaket har gitt positive resultater både for buss, trikk og regionbuss. Totalt sett er det ingen endring i antall påstigende på bybuss og trikk, mens det er en nedgang i påstigende for regionbuss etter omlegging. Antall reisende på regionbuss utgjør imidlertid en svært liten del av totalt antall reisende på strekningen. Avviklingen i Storgata er blitt bedre for bybuss og trikk som følge av tiltaket. Det er sannsynlig at dette vil øke antall passasjerer med disse linjene på sikt.

Oppdragsgiver: Ruter AS
Tidsperiode: 2015

Dato: November 10, 2014
Tilbake