logo

Byplangrep Oslo 2030 – 2050

I Oslo kommune ventes en sterk vekst i befolkningen. Det er behov for å utrede hvordan en slik vekst kan håndteres sammen med måloppnåelse innen miljø. Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har gjennomført parallelle oppdrag med mulighetsstudier for innspill på 3 ulike byplangrep. Arbeidet var et grunnlag for utvikling av kommuneplan Oslo 2013.

Plan Urban var engasjert for utvikling av et byplangrep basert på konseptet ”ringbanebyen”. Ringbanebyen viser hvordan skinnegående transport på tvers i Oslo kan benyttes som katalysator for transformasjon av de delene av byen der det er sannsynlig at bebyggelsen kan endres.

Arbeidet viser hvilke områder av byen som lett vil la seg transformere. Det går også frem hvilket potensial kollektivsystemene har til å frakte mange mennesker, uten at det benyttes mer areal til transport enn i dag.

Last ned rapport: Ringbanebyen

Oppdragsgiver: Oslo kommune Plan- og bygningsetaten
Tidsperiode: 2011-2012
Samarbeidspartnere: alt. arkitektur

Dato: September 01, 2011
Tilbake