logo

Bypakke Bodø

Statens vegvesen, Bodø kommune og Nordland Fylkeskommune har utarbeidet forslag til en bompengefinansiert samferdselspakke på ca. 2,3 mrd. kr. Med “Bypakke Bodø” skal viktige prosjekter for gående, syklende, kollektivtrafikk og biltrafikken i Bodø realiseres. Hensikten er bedre og tryggere fremkommelighet.

Plan Urban har var engasjert som sekretær for styringsgruppe og leder av prosjektgruppe som samordnet arbeidet. Det er utarbeidet handlingsplan for gang, sykkel, trafikksikkerhet og miljø.

Oppdragsgiver: Bodø kommune
Tidsperiode: 2011 – 2012

Dato: October 01, 2011
Tilbake