logo

Bybane Nord-Jæren

Rogaland fylkeskommune v/Bybanekontoret planlegger bybane på Nord-Jæren. Bybanen skal knytte sammen Stavanger, Sandnes og Sola (Stavanger Lufthavn Sola).

Plan Urban har bistått med gjennomføring av en interessentanalyse. Som grunnlag er det gjort en kartlegging av interessenter og samarbeidspartnere som antas å ha relevans i forhold til videre planlegging og gjennomføring av tiltaket. Basert på analyser er det utformet forslag til prosess for koordinering og samarbeid.

Oppdragsgiver: Bybanekontoret, Rogaland fylkeskommune 
Tidsperiode: 2010

Dato: June 02, 2010
Tilbake