logo

Bussmateriellstrategi

Hensikten med oppgaven er å utforme en strategi for anskaffelse av bussmateriell. Det skal sikre best mulig ressursbruk, anskaffelsesprosedyrer innenfor gjeldende lover og forskrifter og oppfyllelse av Ruters mål.

Plan Urban har bistått med prosessledelse, analyser og utarbeidelsen av selve strategidokumentet. Eksterne aktører i form av produsenter og operatører av bussmateriell har vært involvert. Det er gjennomført kvalitative intervjuer og intern workshop med ressurspersoner i Ruter. Det er utarbeidet er en rapport og 10 handlingspunkter som oppsummerer Ruters strategi for bussmateriell. Rapporten er et premissdokument for det videre arbeidet innenfor bussanskaffelser, kontrakter og miljø.

Det er i arbeidet identifisert endringer innen produksjonen av busser, hva som tilbys av standardmateriell, nye miljøkrav og endringer i aktørenes roller. Det er også foretatt en gjennomgang av overlappende krav til bussmateriell i dokumenter Ruter forholder seg til. Alle disse endringene medfører endret tilnærming til fremtidige bussanbud.

Last ned rapport: Bussmateriellstrategi.

Oppdragsgiver: Ruter AS 
Tidsperiode: 2013

Dato: August 01, 2013
Tilbake