logo

Bussmateriellstrategi

Troms fylkeskommune kjøper årlig kollektivtrafikktjenester for over 800 mill. kr. Selve transporten gjennomføres av ulike operatørselskaper på kontrakt for Troms fylkestrafikk. I løpet av 2-3 år avsluttes alle pågående kontrakter med bussoperatører.

Før det skal lyses ut en ny generasjon anbudskontrakter er det behov for en strategisk tilnærming til håndtering av bussmateriell i kontraktene. Plan Urban fikk derfor i oppdrag å utarbeide en bussmateriellstrategi for Troms. Bussmateriellstrategien er i første rekke ment for neste generasjon anbudskontrakter. Viktige temaer i forslag til bussmateriellstrategi vil også inngå i fylkeskommunens arbeid med handlingsplan for kollektivtransport.

Strategien skal bidra til å sende tydelige signaler til markedet for busstjenester, med tydeliggjøring av lokale utfordringer og behov. Det skal sikres rett buss på rett sted, og til lavest mulig pris slik at midlene gir så mye buss som mulig til kunder. Plan Urban har gjennom dialogkonferanser, intervju og arbeidsmøter utarbeidet en oversikt over behov og hvilke virkemidler som Troms fylkestrafikk har til rådighet. Det har dannet grunnlag for en konkret strategi med seks handlingspunkter som skal bidra til å nå målene.

Foto: Troms fylkestrafikk

Oppdragsgiver: Troms fylkestrafikk
Tidsperiode: 2015–2016

Dato: October 01, 2015
Tilbake