logo

Bedre trikketilbud i Gamlebyen

I forbindelse med utbyggingen av Bjørvika er det regulert inn en ny trikketrasé i Bispegata og Dronning Eufemias gate. Ruters strategi er å flytte trikken fra Schweigaards gate til nye trasé. En aksjonsgruppe i Gamlebyen har tatt initiativ for å beholde trikken i Schweigaards gate. De har foreslått å opprette en ny trikkestrekning i Kong Håkon 5.s gate, og bevare Bispegata med Oslo torg som et kulturminne uten trafikk. Byrådet påla Ruter å utrede forslaget.

Plan Urban har utredet en ny trikketrasé via Sørenga som alternativ til planlagt trasé i Bispegata. Vi har illustrert mulig fysisk løsning, gjort konsekvensvurdering og bidratt i dialogen med aksjonsgruppe og offentlige myndigheter. Utredningen ble gjennomført med kontakt til aksjonsgruppen og offentlige myndigheter.

Utredningen viser at høy frekvens gir flere reisende enn større flatedekning, og at det i dette tilfellet er bedre å samle trikketilbudet på en trasé enn å kjøre flere linjer i ulike gater.

Last ned rapport: Bedre trikketilbud i Gamlebyen.

Oppdragsgiver: Ruter AS
Tidsperiode: 2011

Dato: July 29, 2011
Tilbake