logo

Alna Miljøpark

Som grunnlag for Oslo kommunes kommunedelplan for Alna miljøpark, ble det gjennomført mulighetsstudier for fem delområder. Plan Urban ble engasjert for å gjennomføre studie på to av disse områdene, Rommensletta og Grorudparken.

Arbeidet omfatter kartlegging, analyser, fokus på muligheter og potensial basert på naturkvaliteter og elveløp. Lokale medvirkningsprosesser med workshop var viktige møtepunkt for begge områdene.

Studiene viser muligheter for allsidig bruk, god tilgjengelighet og avveining mellom hensyn til natur, elv og rekreasjon.

Oppdragsgiver: Oslo kommune Plan- og bygningsetaten
Tidsperiode: 2008-2009
Samerbeidspartner: Atelier Dreiseitl

Dato: January 01, 2009
Tilbake