logo

Nedre Langgate Tønsberg

Tønsberg kommune arbeider med en ny byplan for sentrum. Som innspill til dette arbeidet er det gjennomført parallelloppdrag med mulighetsstudie for utviklingen av Nedre Langgate med tilhørende kvartaler. Gata fungerer i dag primært som gjennomfartsåre for bil og fremstår generelt som lite innbydende for andre brukere.

Plan Urban har hatt ansvaret for mobilitet og gatebruk, samt bidratt i arbeidet med utvikling av løsninger for arealbruk, gate- og byromsutforming. Det er bl.a. gjort en overordnet vurdering av markedspotensialet for bybane i Tønsberg.

Markedet for bybane i Tønsberg påvirkes av hvilken struktur Tønsberg får i tiden framover. Med en målrettet arealutvikling vil det være grunnlag for å utvikle byen rundt 2 sentrale bybanelinjer.

Last ned rapport: Nedre Langgate 3.0.

Oppdragsgiver: Tønsberg kommune 
Tidsperiode: 2014
Samarbeidspartner: Dyrvik arkitekter (hovedkonsulent)

Dato: June 15, 2014
Tilbake