logo

Plan for utbedring av trikkegater

Plan Urban utarbeider en ny samordnet plan for oppgradering av gater med trikk i Oslo sentrum. Planen har til hensikt å sørge for at infrastrukturen på eksisterende trikkenett i Oslo tilfreds-stiller kravene som er knyttet til anskaffelse av nye trikker. Samtidig skal nødvendige tiltak for trikk samordnes med andre tiltak i gatene, i regi av Bymiljøetaten og Vann- og avløpseta-ten. Arbeidet skal resultere i en helhetlig gjennomføringsplan og kartlegging av finansieringsbehov for prosjektene, med fokus på planrisiko og fremdrift. Ruter AS er oppdragsgiver.
531
Tilbake