logo

Områdereguleringsplan Hurdal sentrum

Hurdal kommune skal utarbeide områdereguleringsplan for sentrum. Dette omfatter arealutvikling og veg-/gatestruktur med en grunnleggende premiss om en fremtidig bærekraftig utvikling i kommunen. Plan Urban er engasjert i arbeidet med et forprosjekt for planen og bistår med utvikling av mobilitetsløsninger basert på de mål og visjoner som er vedtatt i kommunen. Vi skal utforme gater og kryss tilpasset utbyggingsmønster og fremtidig behov for alle trafikantgruppene, i samarbeid med Gaia Arkitekter og Helen og Hard Arkitekter.
477_liten
Tilbake