logo

Ny tid – nye løsninger

Samfunnet er i endring. Vi setter oss nye mål, som svar på lokale og globale utfordringer. Våre preferanser endres, og nye behov skapes. Plan Urban vil jobbe for løsninger som tar mål på alvor. Nye løsninger skal påvirke fremtidig behov og samfunnsutvikling. Vi tør å prøve det uprøvde, og tenke nytt. Det må vi, for fremtidens løsninger skal svare på andre behov enn dagens. Nye løsninger er ikke alltid nyskapende. Noen løsninger kan resirkuleres, sys om og brukes på ny, mens andre har utspilt sin rolle. Nye løsninger kan også bare være en mer kompromissløs prioritering enn før.

Tverrfaglighet og overlappende fagfelt

Plan Urban har ansatte med ulike fagdisipliner. Våre oppdrag er alltid en sammensetning av flere fag. Det viktigste for oss er at hver enkelt har en tverrfaglig tilnærming. Vi tør å sette oss inn i og forholde oss til nye fag og problemstillinger. Vi dekker overlappende fagfelt og jobber aktivt med intern kompetanseutveksling. Det gjør oss robuste og leveransedyktige som firma, til glede både for kunder og for oss som jobber her.

Kompleksitet krever skreddersøm

Hvert oppdrag er unikt og behandles med skreddersøm. Det gjenspeiles både i arbeidsplan og arbeidsmetodikk, gjennomføring i samspill med kunden, og resultat i form av planer eller utredninger. Vi kombinerer metodisk arbeid og faglig grundighet med en pedagogisk og visuell tilnærming. Suksessformler fra tidligere prosesser kan videreutvikles men ikke gjenbrukes. Vi mener at som kunde fortjener du akkurat det du skal ha, utviklet og tilpasset akkurat ditt behov.

ANSVARLIGHET OG ROLLER

Våre fagfolk dekker i prinsippet to ulike typer oppgaver og roller. Vi utfører faglige utredninger og planarbeid, selvstendig eller i samarbeid med andre firma. Eller vi inngår i kundens organisasjon som rådgiver eller prosjektleder. En av våre styrker er at vi kombinerer egenproduksjon av faglige utredninger i privat virksomhet, og ansvarlige roller i offentlig virksomhet gjennom innleie. Denne kombinasjonen bidrar til at vi stadig utvikler oss til å bli bedre på begge deler.

Historie

Plan Urban AS ble stiftet i 2004. Vi er nå 11 ansatte, og har etablert oss i markedet med store oppdragsgivere og langsiktige prosjekter. Vi har siden oppstarten hatt ansvar for og deltatt i planprosjekter med faglige utredninger, strategier, detaljplaner og reguleringsplaner. Vi har deltatt ved gjennomføring av sammensatte og komplekse planprosjekter knyttet til steds- og byutvikling. Å være en ansvarlig aktør på søken etter gode løsninger for samfunn og miljø har alltid vært en drivkraft i utvikling av firmaet.

Verdier:

 

REDELIG – åpne og ærlige i alle
relasjoner og prosesser.

ANSVARLIG – struktur og grundighet
i alt vi gjør.

ENTUSIASTISK – engasjement og
omtanke for oppgavene.

SAMFUNNSBEVISST – søker etter gode
løsninger for samfunn og miljø.

om-planurban