logo

Ny Fredrikstad stasjon

Plan Urban er valgt av Jernbaneverket for gjennomføring av parallelloppdrag for nye Fredrikstad stasjon. Med på vårt team er alt.arkitektur og ATSITE. Vi skal bidra med ideer til utvikling av nytt knutepunkt der ny stasjon, arealutvikling og mobilitet ses i sammenheng. Målet er å forme et attraktivt og bærekraftig knutepunkt. Oppdraget skal gjennomføres på kort tid og inneholder komplekse problemstillinger som krever tverrfaglig samarbeid. “Teamene som vant oppdraget har gitt en overbevisende beskrivelse av hvordan de skal gå løs på oppgaven og tilbudt medarbeidere med solid kompetanse innen arkitektur og byutvikling, landskapsarkitektur, vei- og trafikkplanlegging”, skriver Jernbaneverket på sin nyhetsside. Kontrakt og oppstart ble markert med kake hos Jernbaneverket 8. oktober, sammen med Rodeo arkitekter og Dyrvik arkitekter. Det var stor konsentrasjon og høytidelig stemning under felles signering av kon-traktsdokumentene.

Les mer på Jernbaneverkets nettside.

Kontraktsignering
Foto: Jernbaneverket v/Hilde Lillejord
Tilbake