logo

Nei til økt bilkapasitet i Fredrikstad

Plan Urban har levert parallelloppdrag for utvikling av nye Fredrikstad stasjon. Arbeidet er en del av Jernbaneverkets satsing på InterCity-strekningene. Vi utfordrer gitte premisser og “vedtatte sannheter” om opplevd behov for nye 4-felts bilveger. Arbeidet omfatter et forslag til stasjonsutforming med strategiske grep og prioriteringer i veg- og gatesystemet, kollektivtrafikk, gang- og sykkel. Vi har utformet et konsept for bærekraftig mobilitet, der by- og knutepunktutvikling bygges rundt gang, sykkel og kollektivtrafikk som naturlig førstevalg.

Les mer!

523
Tilbake