logo

Hovedveistruktur i Groruddalen

Oslo kommune skal vurdere det statlige og kommunale hovedveinettet i Groruddalen med tanke på trafikal funksjon, fremtidig bystruktur og kvalitet. Plan Urban er tildelt oppdrag med å utforme et differensiert nettverk av gater og veger med definert rolle og funksjon, sett i sammenheng med planlagt arealutvikling i området. Mål for arbeidet er å skape et sammenhengende og stedstilpasset gatesystem som tar hensyn til fremtidig bystruktur der trafikkveksten tas med gange, sykkel og kollektivtrafikk.

Les mer

483
Tilbake