logo

Hovedveistruktur i Groruddalen

Rapport med vårt innspill til fremtidig hovedveistruktur i Groruddalen er nå offentliggjort av Plan og bygningsetaten. Det statlige og kommunale hovedveinettet i Groruddalen er vurdert med tanke på fremtidig bystruktur, trafikal funksjon og kvalitet. Mulige strukturer, funksjonalitet og prioriteringer diskuteres og foreslås. Hensikten var å skape et stedstilpasset gatesystem som tar hensyn til fremtidig bystruktur og prioritering av gange, sykkel og kollektivtrafikk.

Les mer.

483_forside
Tilbake