logo

Flere kraftfulle fremkommelighetstiltak

Plan Urban har siden 2013 bistått Ruter og Bymiljøetaten i prosjektet “Kraftfulle fremkommelighetstiltak”, som har til hensikt å gjennomføre tiltak for å bedre fremkommeligheten for buss og trikk i Oslo sentrum. Plan Urban er tildelt oppdraget med å bistå i fortsettelsen av arbeidet i 2015. Vi er sekretær og rådgiver for arbeid med tiltakspakker, og bistår med faglige utredninger ved behov. Vedtatte tiltakspakker skal gjennomføres, og nye tiltak skal planlegges. Kraftfulle fremkommelighetstiltak er et viktig bidrag for å gjøre Oslos kollektivtransport mer effektiv og forutsigbar.
493
Tilbake