logo

Ferdig rapport – Hovedgatenettet i Ski by

Vi har fullført et omfattende og krevende arbeid med utforming av hovedgatenettet i Ski by. Arbeidet er utført for Statens vegvesen og inngår som et grunnlag for ny områdereguleringsplan for sentrum. Rapporten er ferdigstilt og Statens vegvesen har oversendt til kommunen med anbefalinger til reguleringsplan.

Les mer

Ski_forside
Tilbake