logo

Bussmateriellstrategi Troms

Troms fylkeskommune har tildelt Plan Urban oppdraget med å utarbeide bussmateriellstrategi for Troms fylke. Arbeidet skal resultere i en strategi for anskaffelse av materiell, og gjennomføres i et nært samarbeid med Troms Fylkestrafikk. Vår tilnærming til oppgaven bygger på et bevisst forhold til mål og målformulering, med inspirasjon fra ulike retninger i strategifaget. Vi vil vektlegge at kunnskapsgrunnlaget strategien skal bygge på utarbeides med god kvalitet, og benytte en kombinasjon av kvantitative og kvalitative metoder. Arbeidet er startet med gjennomføring av dialogkonferanse med bussoperatører og leverandører av bussmateriell den 26. juni.
510
Tilbake