logo

Bergen Havn, parallelloppdrag

Plan Urban er på team for gjennomføring av plan- og designkonkurranse for Bergen Havn. Teamet ledes av alt.arkitektur. Oppdraget omfatter å utforme potensielle utviklingsscenarier som skal ivareta fremtidige byutviklingsbehov, samtidig som overordnede planer og byens generelle utvikling blir tatt hensyn til. Konkurransen omfatter Skoltegrunnskaien, Tollbodkaien og Møhlenpriskaien i Bergen indre havn.
498
Tilbake