logo

2 nye ansatte i Plan Urban

May Hald og Julie Dorph Buschardt har begynt i Plan Urban.

May er samfunnsviter, med bakgrunn fra bl.a. TØI og Stats-bygg. Hun har tidligere bl.a. jobbet med utredninger knyttet til klima- og miljøutfordringer i urbane områder.

Jule Dorph Buschardt er master i urban design. Hun kommer fra stilling i Nittedal kommune, der hun har jobbet med konsept- og programutvikling, herunder områdeanalyser og mulighetsstudier.

Vi gleder oss over å få to nye og solide fagressurser med på laget.

Nyansatt nov 2015
Tilbake